Centrum Nauk Stosowanych Uniwersytetu Śląskiego - CHORZÓW


Obiekt Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, generalnym wykonawca był Mostostal Warszawa.

Firma Pak Invest wykonała w obiekcie 14 tys. m2 malowania oraz 4 tyś m2 gładzi gipsowej.

Podczas wykonywania prac najważniejsza była koordynacja prac przez kierownictwo firmy i współpracę z innymi ekipami na obiekcie, w budynku laboratoria i biura były wyposażane w specjalistyczną aparaturę przez co pracownicy firmy wykonujący malowanie na ostatnim etapie budowy musieli wykazać się szczególną ostrożnością.